Tema: Hjälplinjer

Hjälplinjer är temat för Tidningen Brottsoffer nr 1/2015. Tidningen Brottsoffer har besökt Brottsofferjourernas Telefoncentral, där brottsutsatta, vittnen och anhöriga från hela landet får en snabb första kontakt med Brottsofferjouren.

Till Kvinnofridslinjen ringer kvinnor från hela landet för att få stöd efter att de utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Behovet av en stödtelefon som är öppen dygnet runt för våldsutsatta kvinnor är stort. Det menar Åsa Witkowski, chef för Kvinnofridslinjen, som berättar om arbetet.

I nr 1 möter du också Sofia Mohlin, kurator på Bris. På Bris svarar kuratorer på samtal från barn som vill prata om allt från kompis- och föräldrarelationer till självmordstankar och övergrepp. Men även vuxna är en viktig målgrupp. Bris menar att genom att nå vuxna kan även barn stöttas, så länge ett tydligt barnperspektiv är utgångspunkten för alla samtal.

Läs nr 1/2015 som pdf här.>>Tema: Vittnesstöd

Vittnesstöd är temat för Tidningen Brottsoffer nr 4/2014. Många vittnen och målsägande känner sig oroliga inför besöket på domstolen. Vid Växjö tingsrätt startade Brottsofferjouren en försöksverksamhet 1995 med målet att ge besökare information och trygghet. Det blev startskottet för vittnesstödsverksamheten som idag finns på landets alla tings- och hovrätter. I nr 4 berättar Brottsofferjouren i Växjö om vittnesstödsverksamheten idag och hur det hela började.

Att fånga upp alla målsägande och vittnen i behov av stöd på landets största tingsrättkräver god planering och engagerade vittnesstöd. Tidningen brottsoffer har besökt Stockholms tingsrätt där vittnesstödssamordnaren Malin Bengtsson berättar om arbetet.

Läs nr 4/2014 som pdf här.>>
Bearbetningen krävde tid
Som tonåring utsattes Sara Thunberg för ett sexuellt ofredande under en bussresa. Tio år senare kan hon se tillbaka på hur det i kombination med poli..

”De flesta vi har kontakt med har utsatts för mängdbrott”
På Brottsofferjouren i Örebro-Lekeberg får många personer som utsatts för mängdbrott stöd. Tidningen Brottsoffer mötte verksamhet..

Med mängdbrott i fokus
När mängdbrott konkurrerar med andra brott om polisens uppmärksamhet riskerar de att prioriteras bort. I Skåne arbetar polisen med att komma åt p..

Gästkrönika: “Inkludera funktionsnedsättning i hatbrottsbegreppet”
Alla diskrimineringsgrunder bör ingå i såväl hetsl..

Vill få fler att polisanmäla
På Stockholmspolisens hatbrott..

Särskild kompetens skapar trygghet för utsatta
Att bli utsatt för brott ..

Kränkningar i vardagen grogrund för grövre hatbrott
Vardagliga kränkningar kan vara en grogrund för grövre..

Tidningen Brottsoffer
Brottsofferjouren
Telefon 08-644 88 00Cookies